Llogaritësi i valutës


Ky llogaritës konverton çdo shumë nga një monedhë në tjetrën.

{{fromResult}} = {{currencyResult}}