Zona e cilindrit


Çfarë është sipërfaqja e cilindrit

Imagjinoni që cilindri është si një kanaçe sode. Për të marrë sipërfaqen do të duhet të llogaritni: sipërfaqet e sipërme dhe të poshtme dhe sipërfaqen e sendit që shkon përreth.
Pjesa e majtë e formulës: 2πrh llogarit trupin e cilindrit. Kjo është kur çdo perimetër e trupit të cilindrit 2πr shumëzohet me lartësinë e cilindrit h
Pjesa e djathtë e formulës: 2πr2 zona të llogaritura të qarqeve sipër dhe poshtë. Kjo është thjesht zona e rrethit 2πr shumëzuar me 2A = rh+2πr2 {{ result }}


r
h

{{ radiusErrorMessage }}

{{ heightErrorMessage }}

h r