Kompjuter online


Për çfarë është ky llogaritës Online?


Ky llogaritës në internet është si një gjë e vërtetë. Të gjitha funksionet funksionojnë ashtu siç e prisni. Kjo është kopje e llogaritësit të kartës së kreditit mini të hollë. Një herë, ishte me të vërtetë kalkulator i popullarizuar dhe akoma mund ta blini me lehtësi në eBay. Mund ta përdorni tastierën tuaj për ta kontrolluar atë.

{{memorySign}}


Shkurtoret e tastierës

 • Përdorni tastet e numrave 0 deri në 9 numra hyrës
 • Llogarit shprehjen me Enter
 • Përdorni:
  • + si shtesë
  • - si zbritje
  • * si shumëzim
  • / si ndarje
  • Delete si AC (Gjithë e Qartë)