Llogaritësi i shpejtësisë mesatare


Shpejtësia mesatare është distanca totale gjatë një periudhe kohore. P.sh .: "ne vozisim 150 km në dy orë".

Formula:

\( Shpejtësia = \dfrac{ Largësia }{ Koha } \qquad v = \dfrac{ s }{ t } \)

Shpejtësia mesatare është: {{result}}