Llogaritësi i shpejtësisë mesatare


Çfarë është shpejtësia?

Shpejtësia është një sasi skalare. Kështu që ju mund të thoni vetëm p.sh .: "makina ime mund të shkojë 20 mph".
Në të kundërt, shpejtësia është një sasi vektoriale kështu që nuk përfshin vetëm madhësinë e shpejtësisë, por edhe një drejtim. Shembull për këtë do të ishte: "objekti po lëviz 2.6 m/s në veri."\( v_a = \dfrac{v + v_0}{2} \ \ \) ku

\( v_a \) është shpejtësia mesatare
\( v \) është shpejtësia
\( v_0 \) është shpejtësia fillestare

Shpejtësia mesatare va = {{ result}}

\( v_0 = 2 \cdot (v_a - v) \ \ \) ku

\( v_0 \) është shpejtësia fillestare
\( v_a \) është shpejtësia mesatare
\( v \) është shpejtësia

Shpejtësia fillestare v0 = {{ result}}

\( v = 2 \cdot (v_a - v_0) \ \ \) ku

\( v \) është shpejtësia
\( v_0 \) është shpejtësia fillestare
\( v_a \) është shpejtësia mesatare

Shpejtësia v = {{ result}}