Perimetri i rrethit


Çfarë është perimetri i rrethit

Rrethi është distanca rreth rrethit. Nëse merrni masën tuaj të shiritit dhe matni distancën rreth rrethit - ky është perimetri.
Ju duhet të dini diametrin ose rrezen e rrethit. Rrezja është distanca nga qendra e rrethit në çdo pikë të rrethit, e cila është e barabartë me çdo pikë të rrethit. Diametri është i barabartë me rrezen shumëzuar me 2.C = r {{ result }}

{{ error }}

d r