Tegelek aýlaw


Tegelek aýlaw näme?

Aýlaw, tegelegiň aralygydyr. Lentaňyzy ölçäp, tegelegiň arasyndaky aralygy ölçeseňiz - bu aýlaw.
Tegeligiň diametrini ýa-da radiusyny bilmeli. Radius, tegelegiň merkezinden tegelegiň her nokadyna çenli aralyk bolup, tegelegiň her nokadyna deňdir. Diametri 2-e köpeldilen radiusa deňdir.C = r {{ result }}

{{ error }}

d r