Arifmetiki ortaça kalkulýator


Arifmetiki ortaça, köplenç bahalaryň arifmetiki ortaça hasaplanýan statistikada ulanylýan bahadyr. Bir toplumymyz bar bolsa n gymmatlyklary. Olara jaň edeliň x1, x2, …, xn. Ortaça almak üçin hemmesini goşuň xi we netijäni bölüň n.

\( \overline{x} = \dfrac{x_1 + x_2 + ... + x_n}{n} \)
{{number}}

Ortaça baha: {{averageResult}}


Sanlaryň jemi: {{averageSum}}

Jemi sanlar: {{averageCount}}

Boşluk bilen bölünen sanlary giriziň