Owulýasiýa kalkulýatory


Ovulýasiýa köpler aýal aýlawynyň “hasylly wagty” diýip atlandyrýarlar, sebäbi bu döwürde jynsy gatnaşyklar göwrelilik mümkinçiligini artdyrýar. Ovulýasiýa bir aýlawda dürli döwürlerde bolup biler we her aý başga bir gün bolup biler. Sikliňizi yzarlamak möhümdir.

Hasylly günler:

  • {{item}}