BMR kalkulýatory


Bu kalkulýator, bitarap howada dynç alanyňyzda sarp edilýän energiýanyň mukdaryny tapmaga kömek eder. Bedeniň möhüm funksiýalaryny dowam etdirmek üçin käbir energiýa sarp edilmeli. Burnedanan kaloriýany hasaplamagyň aňsat usuly.
Burnedanýan energiýa ýürek, öýken, beýni we nerw ulgamynyň galan bölekleri, bagyr, böwrekler, jyns organlary, myşsalar we deri ýaly möhüm beden organlaryndan gelýär. BMR ýaş we myşsa massasynyň ýitmegi bilen azalýar we myşsa massasynyň kardio maşklarynyň ösmegi bilen ýokarlanýar.
Erkekler üçin formula
\( Bmr = 66 + (13.7 \cdot agramy(kg)) + (5 \cdot beýikligi(cm)) - (6.8 \cdot ýaşy(ýyllar)) \)
Aýallar üçin formula
\( Bmr = 655 + (9.6 \cdot agramy(kg)) + (1.8 \cdot beýikligi(cm)) - (4.7 \cdot ýaşy(ýyllar)) \)

Bmr: {{bmrResultKcal}} kkal / gün Ÿagny {{bmrResultKj}} kJ / gün