Silindriň göwrümi


Silindriň göwrümi näme?

Sesi almak üçin hasaplamaly bolarsyňyz: silindriň beýikligi bilen köpeldilen tegelegiň üstü.
Formulanyň bu bölegi: πr2 tegelegiň ýüzüni hasaplaýar. Silindriň beýikligi bilen köpeldilýär h Netijäniň islendik kub birlikde gelýändigini ýadyňyzdan çykarmaň. Mysal üçin metrleri ulanýan bolsaňyz: m3 santimetr: cm3


V = πr2h {{ result }}


r
h

{{ radiusErrorMessage }}

{{ heightErrorMessage }}

h r