BMI kalkulýatory


BMI bedeniň köpçülik görkezijisini aňladýar. Artykmaç, sagdyn, aşa semiz ýa-da semiz bolsaňyz, tapyň. BMI-iň statistik guraldygyny we çagalar, myşsa massasy uly adamlar üçin ulanyp bolmajakdygyny, göwreli we emdirýän aýallar we garrylar.

BMI formulasy:

\( BMI = \dfrac{ agramy (kg)}{ beýikligi ^2(m)} \)

Bmi has statistik guraldyr. Iş ýüzünde bedeniň ýagy ýaly has takyk usullar bar. Aňsat we möhüm görkeziji, bel aýlawydyr.
 • erkekler üçin: töwekgelçilik 94 sm-den gowrak
 • aýallar üçin: töwekgelçilik 80 sm-den gowrak
 • Örän agyr agram
  15-den az
 • Agyr agram
  15-16 aralygynda
 • Artykmaç agram
  16-dan 18.5-e çenli
 • Adaty (sagdyn agram)
  18.5-den 25-e çenli
 • Artykmaç agram
  25-den 30-a çenli
 • Semiz I synp (ortaça semiz)
  30-dan 35-e çenli
 • Semizlik II synpy (Agyr semiz)
  35-den 40-a çenli
 • Semiz III synp (Örän semiz)
  40-dan gowrak

BMI: {{bmi}}

Siz: {{bmiText}}