Onlaýn kompýuter


Bu onlaýn kalkulýator näme?


Bu onlaýn kalkulýator hakyky zat ýaly. Functionshli funksiýalar garaşyşyňyz ýaly işleýär. Bu kiçi inçe kredit kalkulýatorynyň nusgasy. Bir gezek hakykatdanam meşhur kalkulýatordy we ony eBay-da arzan satyn alyp bilersiňiz. Dolandyrmak üçin klawiaturany ulanyp bilersiňiz.

{{memorySign}}


Klawiatura salgylanmalary

 • 0- dan 9-a çenli san belgilerini ulanyň
 • Bilen aňlatmany hasaplaň Enter
 • Ulany:
  • + goşmaça hökmünde
  • - aýyrmak hökmünde
  • * köpeltmek hökmünde
  • / bölünişik hökmünde
  • Delete AC (All-Clear) görnüşinde