Silindr meýdany


Silindr meýdany näme?

Silindriň gazlandyrylan gap ýalydygyny göz öňüne getiriň. Surfaceerüsti meýdany almak üçin hasaplamaly bolarsyňyz: ýokarky we aşaky ýüzler we aýlanýan zadyň üstü.
Formulanyň çep bölegi: 2πrh silindriň göwrümini hasaplaýar. Bu, 2πr silindr göwrüminiň her aýlawy silindr h beýikligi bilen köpeldilende bolýar
Formulanyň sag bölegi: ýokarky we aşaky tegelekleriň 2πr 2 hasaplanan ýerleri. Bu, 2-e köpeldilen 2πr tegelegiň meýdanyA = rh+2πr2 {{ result }}


r
h

{{ radiusErrorMessage }}

{{ heightErrorMessage }}

h r