Iň oňat agram kalkulýatory


Bu kalkulýator bilen BMI-iň arasyndaky tapawut, BMI size hakyky agram kategoriýanyňyzyň nämedigini aýdýar.
Iň oňat agram kalkulýatory, hakyky agramyňyzyň takmynan nähili bolmalydygyny aýdýar. Bu hasaplama, gowşamaly ýa-da agram salmalydygyňyzy kesgitlemäge kömek edip biler.
J. D. Robinson Formula (1983)
  • \( w = 52 kg + 1.9 \) kg 5 futdan ýokary (erkekler üçin)
  • \( w = 49 kg + 1.7 \) kg 5 futdan ýokary (aýallar üçin)
D. R. Miller formulasy (1983)
  • \( w = 56.2 kg + 1.41 \) kg 5 futdan ýokary (erkekler üçin)
  • \( w = 53.1 kg + 1.36 \) kg 5 futdan ýokary (aýallar üçin)
G. J. Hamwi Formula (1964)
  • \( w = 48 kg + 2.7 \) kg 5 futdan ýokary (erkekler üçin)
  • \( w = 45.5 kg + 2.2 \) kg 5 futdan ýokary (aýallar üçin)
B. J. Devine formulasy (1974)
  • \( w = 50 kg + 2.3 \) kg 5 futdan ýokary (erkekler üçin)
  • \( w = 45.5 kg + 2.3 \) kg 5 futdan ýokary (aýallar üçin)
BMI aralygy
  • \( 18.5 - 25 \) (erkekler we aýallar üçin)

Iň ideal agramyňyz:

{{robinson}} {{unitsMark}} - Robinson formulasy

{{miller}} {{unitsMark}} - Miller formulasy

{{hamwi}} {{unitsMark}} - Formula öwrülýär

{{devine}} {{unitsMark}} - Hamwi formulasy

{{bmiStart}} {{unitsMark}} to {{bmiEnd}} {{unitsMark}} - Bedeniň köpçülik görkezijisiniň diapazony