Ortaça tizlik hasaplaýjy


Tizlik näme?

Tizlik skalar mukdarydyr. Şonuň üçin diňe mysal edip bilersiňiz: "maşynym 20 mil / s tizlige gidip biler".
Tersine tizlik wektor mukdarydyr, şonuň üçin ol diňe tizligiň ululygyny däl, bir ugry hem öz içine alýar. Muňa mysal bolup biler: "obýekt 2,6 m / s demirgazykda hereket edýär."\( v_a = \dfrac{v + v_0}{2} \ \ \) nirede

\( v_a \) ortaça tizlikdir
\( v \) tizlikdir
\( v_0 \) başlangyç tizlikdir

Ortaça tizlik va = {{ result}}

\( v_0 = 2 \cdot (v_a - v) \ \ \) nirede

\( v_0 \) başlangyç tizlikdir
\( v_a \) ortaça tizlikdir
\( v \) tizlikdir

Başlangyç tizlik v0 = {{ result}}

\( v = 2 \cdot (v_a - v_0) \ \ \) nirede

\( v \) tizlikdir
\( v_0 \) başlangyç tizlikdir
\( v_a \) ortaça tizlikdir

Tizlik v = {{ result}}