Ortaça tizlik hasaplaýjy


Ortaça tizlik, belli bir wagtyň dowamynda umumy aralykdyr. Mysal üçin: "iki sagatda 150 km sürýäris".

Formula:

\( Tizlik = \dfrac{ Aralyk }{ Wagt } \qquad v = \dfrac{ s }{ t } \)

Ortaça tizlik: {{result}}