Жирэмсний тооцоолуур


Жирэмсэн гэдгээ баталсны дараа таны мэдэхийг хамгийн их хүсч байгаа зүйл бол таны төрсөн өдөр юм. Аз болоход энэхүү тооцоолуур нь хүлээгдэж буй хугацааг тодорхойлоход тусална.
Жирэмсний дундаж хугацаа нь сүүлийн сарын тэмдэг ирсэн өдрөөс дөчин долоо хоног буюу хоёр зуун наян хоног байна. Хэрэв та энэ огноог мэддэг бол ердөө есөн сар, долоон хоног нэмбэл таны дуусах хугацаа тодорхой болно.
Хэрэв таны мөчлөг тогтмол бус эсвэл он сар өдрийг мэдэхгүй бол эмч хэт авиан шинжилгээг хийж, ургийн насыг тодорхойлно.

Дуусах хугацаа ойролцоо байна: {{ pregnancyResult}}