Суперовуляци тооцоолуур


Энэ хугацаанд бэлгийн харьцаанд орох нь жирэмслэх магадлалыг нэмэгдүүлдэг тул өндгөвч нь эмэгтэй хүний мөчлөгийн "үржил шимт үе" гэж нэрлэдэг. Суперовуляци нь мөчлөгийн янз бүрийн үед тохиолдож болох ба сар бүр өөр өдөр тохиолдож болно. Таны мөчлөгийг хянах нь чухал юм.

Үржил шимтэй өдрүүд:

  • {{item}}