Цилиндрийн талбай


Цилиндрийн талбай гэж юу вэ

Цилиндр нь содын лаазтай адилхан гэж төсөөлөөд үз дээ. Гадаргууг авахын тулд тооцоолох шаардлагатай болно: дээд ба доод гадаргуу ба эргэн тойрон дахь гадаргуу.
Томъёоны зүүн хэсэг: 2πrh нь цилиндрийн биеийг тооцоолно. Энэ бол 2πr цилиндрийн биеийн тойрог бүрийг h цилиндрийн өндрөөр үржүүлсэн үед юм
Томъёоны баруун хэсэг: 2πr2 дээд ба доод тойргийн тооцоолсон талбай. Энэ нь ердөө л 2πр тойргийн талбайг 2-оор үржүүлсэн хэмжээ юмA = rh+2πr2 {{ result }}


r
h

{{ radiusErrorMessage }}

{{ heightErrorMessage }}

h r