Хайр тооцоолуур


Таны хайрын магадлалыг тодорхойл. Таны хайранд боломж байгаа эсэхийг шалгахыг хичээ. Энэхүү алгоритмыг ажиллуулахын тулд бид маш их хичээсэн. Энэ бол таны хайрыг мэдэх 100% хууль ёсны арга юм.

Таны хайрын оноо: {{loveScore}}%