Арифметик дундаж тооцоолуур


Арифметик дундаж нь статистикт ихэвчлэн ашигладаг утгыг арифметик дундажаар тооцдог утга юм. Хэрэв бидэнд багц байгаа бол n үнэт зүйлс. Тэднийг дуудая x1, x2, …, xn. Дундаж утгыг авахын тулд бүгдийг нэмнэ үү xi үр дүнг дараах байдлаар хуваана n.

\( \overline{x} = \dfrac{x_1 + x_2 + ... + x_n}{n} \)
{{number}}

Дундаж утга: {{averageResult}}


Тооны нийлбэр: {{averageSum}}

Нийт тоо: {{averageCount}}

Орон зайгаар тусгаарлагдсан тоог оруулна уу