Валютын тооцоолуур


Энэ тооцоолуур нь ямар ч дүнг нэг валютаас нөгөө валют руу хөрвүүлдэг.

{{fromResult}} = {{currencyResult}}