Тойргийн тойрог


Тойргийн тойрог гэж юу вэ

Тойрог гэдэг нь тойргийн эргэн тойрон дахь зай юм. Хэрэв та соронзон хальсаа гаргаад тойргийн зайг хэмжих юм бол энэ нь тойрог юм.
Та тойргийн диаметр эсвэл радиусыг мэдэх хэрэгтэй. Радиус нь тойргийн төвөөс тойргийн бүх цэг хүртэлх зай бөгөөд тойргийн бүх цэгүүдтэй тэнцүү байна. Диаметр нь радиусыг 2-оор үржүүлсэнтэй тэнцүү байна.C = r {{ result }}

{{ error }}

d r