Цилиндрийн эзэлхүүн


Цилиндрийн эзэлхүүн гэж юу вэ?

Эзлэхүүнийг авахын тулд тойргийн гадаргууг цилиндрийн өндрөөр үржүүлж тооцоолох шаардлагатай болно.
Томъёоны энэ хэсэг: πr2 тойргийн гадаргууг тооцдог. Үүнийг цилиндрийн өндрөөр үржүүлдэг h Үр дүн нь ямар ч шоо дөрвөлжин нэгжээр гарч ирдэг гэдгийг санаарай. Жишээ нь. хэрэв та тоолуур ашигладаг бол дараахь зүйлийг авна. m3 сантиметр: cm3


V = πr2h {{ result }}


r
h

{{ radiusErrorMessage }}

{{ heightErrorMessage }}

h r