Дундаж хурд тооцоолуур


Хурд гэж юу вэ?

Хурд нь скаляр хэмжигдэхүүн юм. Тиймээс та зөвхөн жишээ нь: "миний машин 20 миль / цаг явж чадна" гэж хэлж болно.
Үүний эсрэгээр хурд нь векторын хэмжигдэхүүн тул хурдны хэмжээг төдийгүй чиглэлийг багтаахгүй. Үүний жишээ нь: "объект хойшоо 2.6 м / с хөдөлж байна."\( v_a = \dfrac{v + v_0}{2} \ \ \) хаана

\( v_a \) дундаж хурд юм
\( v \) нь хурд юм
\( v_0 \) нь анхны хурд юм

Дундаж хурд va = {{ result}}

\( v_0 = 2 \cdot (v_a - v) \ \ \) хаана

\( v_0 \) нь анхны хурд юм
\( v_a \) дундаж хурд юм
\( v \) нь хурд юм

Эхний хурд v0 = {{ result}}

\( v = 2 \cdot (v_a - v_0) \ \ \) хаана

\( v \) нь хурд юм
\( v_0 \) нь анхны хурд юм
\( v_a \) дундаж хурд юм

Хурд v = {{ result}}