რთული პროცენტის კალკულატორი


როდესაც ბანკიდან ფულს ისესხებ, პროცენტს იხდი. პროცენტი ნამდვილად არის თანხის სესხის აღების საფასური, ეს არის პროცენტი, რომელიც ეკისრება ძირითად თანხას ერთი წლის განმავლობაში - ჩვეულებრივ.
\( S = P \left(1 + \dfrac{j}{m}\right)^{mt} \ \ \) სად:

\( S \) არის მნიშვნელობა შემდეგ \( t \) პერიოდები
\( P \) ძირითადი თანხაა (საწყისი ინვესტიცია)
\( t \) წლების განმავლობაში ხდება ფულის სესხის აღება
\( j \) წლიური ნომინალური პროცენტია (არ ასახავს კომპონენტს)
\( m \) რამდენჯერმე იზრდება პროცენტი წელიწადში

ბალანსი შემდეგ {{years}} წლებია: {{compoundInterestResult}}