ცილინდრის არე


რა არის ცილინდრის ფართობი

წარმოიდგინეთ, რომ ცილინდრი სოდის ქილასავითაა. ზედაპირის მისაღებად უნდა გამოთვალოთ: ზედა და ქვედა ზედაპირები და გარშემო არსებული ნივთის ზედაპირი.
ფორმულის მარცხენა ნაწილი: 2πrh ითვლის ცილინდრის კორპუსს. ეს მაშინ, როდესაც ბალონის 2πr სხეულის ყველა გარშემოწერილობა გამრავლებულია ცილინდრის h სიმაღლეზე
ფორმულის მარჯვენა ნაწილი: 2πr2 გაანგარიშებული ზედა და ქვედა წრეების არეები. ეს უბრალოდ 2πr წრის ფართობია გამრავლებული 2-ზეა = rh+2πr2 {{ result }}


r
h

{{ radiusErrorMessage }}

{{ heightErrorMessage }}

h r