საშუალო არითმეტიკული კალკულატორი


არითმეტიკული საშუალო არის მნიშვნელობა, რომელიც ხშირად გამოიყენება სტატისტიკაში, რომელიც გამოითვლება მნიშვნელობების საშუალო არითმეტიკის სახით. თუ ჩვენ გვაქვს კომპლექტი n ღირებულებებს. მოდით დავურეკოთ მათ x1, x2, …, xn. საშუალო რომ მიიღოთ, დაამატეთ ყველა xi და გავყოთ შედეგი n.

\( \overline{x} = \dfrac{x_1 + x_2 + ... + x_n}{n} \)
{{number}}

Საშუალო ღირებულება: {{averageResult}}


რიცხვების ჯამი: {{averageSum}}

საერთო რიცხვები: {{averageCount}}

შეიყვანეთ რიცხვები, რომლებიც გამოყოფილია სივრცით