ცილინდრის მოცულობა


რა არის ცილინდრის მოცულობა

მოცულობის მისაღებად უნდა გამოთვალოთ: წრის ზედაპირი გამრავლებული ცილინდრის სიმაღლეზე.
ფორმულის ეს ნაწილი: πr2 ითვლის წრის ზედაპირს. და იგი გამრავლებულია ცილინდრის სიმაღლეზე h გახსოვდეთ, რომ შედეგი მოდის ნებისმიერ კუბურ ერთეულში. Მაგალითად. თუ იყენებთ მრიცხველებს, მიიღებთ: m3 სანტიმეტრი: cm3


V = πr2h {{ result }}


r
h

{{ radiusErrorMessage }}

{{ heightErrorMessage }}

h r