სიყვარულის კალკულატორი


განსაზღვრეთ თქვენი სიყვარულის ალბათობა. შეეცადეთ ნახოთ, აქვს თუ არა თქვენს სიყვარულს შანსი. ჩვენ ნამდვილად ვიმუშავეთ ამ ალგორითის მუშაობისთვის. ეს 100% კანონიერი მეთოდია თქვენი სიყვარულის გასაცნობად.

შენი სიყვარულის ქულაა: {{loveScore}}%