საშუალო სიჩქარის კალკულატორი


საშუალო სიჩქარე არის დროის მთლიანი მანძილი. მაგ.: "ორ საათში 150 კმ გავდივართ".

ფორმულა:

\( სიჩქარე = \dfrac{ მანძილი }{ დრო } \qquad ვ = \dfrac{ ს }{ ტ } \)

საშუალო სიჩქარეა: {{result}}