წრის არე


რა არის წრის ფართობი

წრის ფართობი არის მხოლოდ რამდენი სივრცე იკავებს წრეს ზედაპირზე. თუ წრის ოთახი გაქვთ და ხალიჩა გჭირდებათ. ფართობი არის რამდენი ხალიჩა დაგჭირდებათ.
ტერიტორიის მოსაგვარებლად საჭიროა იცოდეთ წრის რადიუსი. რადიუსი შეიტანეთ ნებისმიერ ერთეულში.ა = πr2 {{ result }}

{{ error }}

d r