წრის გარშემოწერილობა


რა არის წრის გარშემოწერილობა

წრე არის მანძილი წრის გარშემო. თუ თქვენ ამოიღეთ ზომა და გაზომეთ მანძილი წრის გარშემო - ეს არის გარშემოწერილობა.
თქვენ უნდა იცოდეთ წრის დიამეტრი ან რადიუსი. რადიუსი არის მანძილი წრის ცენტრიდან წრის ყველა წერტილამდე, რაც წრის ყველა წერტილის ტოლია. დიამეტრი უდრის რადიუსს გამრავლებული 2-ზე.C = r {{ result }}

{{ error }}

d r