Máy tính vận tốc trung bình


Vận tốc là gì?

Tốc độ là một đại lượng vô hướng. Vì vậy, bạn chỉ có thể nói ví dụ: "xe của tôi có thể đi được 20 dặm / giờ".
Ngược lại vận tốc là một đại lượng vectơ nên nó không chỉ bao gồm độ lớn của tốc độ mà còn có hướng. Ví dụ cho điều này sẽ là: "vật thể đang di chuyển 2,6 m / s về phía bắc."\( v_a = \dfrac{v + v_0}{2} \ \ \) Ở đâu

\( v_a \) là vận tốc trung bình
\( v \) là vận tốc
\( v_0 \) là vận tốc ban đầu

Vận tốc trung bình va = {{ result}}

\( v_0 = 2 \cdot (v_a - v) \ \ \) Ở đâu

\( v_0 \) là vận tốc ban đầu
\( v_a \) là vận tốc trung bình
\( v \) là vận tốc

Vận tốc ban đầu v0 = {{ result}}

\( v = 2 \cdot (v_a - v_0) \ \ \) Ở đâu

\( v \) là vận tốc
\( v_0 \) là vận tốc ban đầu
\( v_a \) là vận tốc trung bình

Vận tốc v = {{ result}}