Tình yêu máy tính


Xác định xác suất tình yêu của bạn. Hãy thử xem tình yêu của bạn có cơ hội không nhé. Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ để thuật toán này hoạt động. Đó là phương pháp hợp pháp 100% để tìm hiểu tình yêu của bạn.

Điểm tình yêu của bạn là: {{loveScore}}%