Khu vực xi lanh


Diện tích hình trụ là gì

Hãy tưởng tượng rằng hình trụ giống như một lon nước ngọt. Để có được diện tích bề mặt, bạn sẽ cần tính toán: bề mặt trên cùng và dưới cùng và bề mặt của vật xung quanh.
Phần bên trái của công thức: 2πrh tính thể tích của hình trụ. Đó là khi mọi chu vi thân của hình trụ 2πr được nhân với chiều cao của hình trụ h
Phần bên phải của công thức: 2πr 2 diện tích được tính của hình tròn trên và dưới. Đây chỉ đơn giản là diện tích của hình tròn 2πr nhân với 2A = rh+2πr2 {{ result }}


r
h

{{ radiusErrorMessage }}

{{ heightErrorMessage }}

h r