Loại máy tính


Tìm ra mẹo bạn nên để lại trong nhà hàng. Tại nhà hàng Hoa Kỳ với dịch vụ bàn, bạn nên boa 15% và hơn thế nữa. Nếu bạn nhận được Nếu bạn nhận được dịch vụ đặc biệt, 20 đến 25% là thông lệ. Đừng xuề xòa, hãy hào phóng, hãy đưa cho người chuyên nghiệp tiền boa!

Mẹo của bạn là: {{tipResult}}

Tổng hóa đơn của bạn là: {{billWithTip}}