Máy tính thai kỳ


Một khi bạn đã có thai, điều bạn muốn biết nhất là ngày dự sinh của mình. May mắn thay, máy tính này sẽ giúp bạn xác định ngày đến hạn dự kiến.
Thời gian mang thai trung bình là bốn mươi tuần hoặc hai trăm tám mươi ngày kể từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối cùng. Nếu bạn biết ngày này thì chỉ cần thêm chín tháng bảy ngày và bạn đã có ngày đến hạn của mình.
Nếu chu kỳ của bạn không đều hoặc bạn không biết ngày, bác sĩ sẽ siêu âm và xác định tuổi thai nhi.

Ngày đến hạn là khoảng: {{ pregnancyResult}}