เครื่องคำนวณการตั้งครรภ์


เมื่อการตั้งครรภ์ของคุณได้รับการยืนยันแล้ว สิ่งที่คุณต้องการทราบมากที่สุดคือวันครบกำหนดของคุณ โชคดีที่เครื่องคิดเลขนี้จะช่วยคุณกำหนดวันครบกำหนดที่คาดไว้
ความยาวเฉลี่ยของการตั้งครรภ์คือสี่สิบสัปดาห์หรือสองร้อยแปดสิบวันนับจากวันแรกของรอบเดือนครั้งสุดท้าย ถ้าคุณรู้วันที่นี้ ให้บวกเก้าเดือนกับเจ็ดวัน คุณก็จะได้วันที่ครบกำหนด
หากวัฏจักรของคุณไม่ปกติหรือคุณไม่ทราบวันที่ แพทย์ของคุณจะใช้อัลตราซาวนด์และกำหนดอายุของทารกในครรภ์

วันครบกำหนดอยู่ที่ประมาณ: {{ pregnancyResult}}