ประเภทคอมพิวเตอร์


คิดออกเคล็ดลับที่คุณควรทิ้งไว้ในร้านอาหาร ในร้านอาหารสหรัฐฯ ที่ให้บริการโต๊ะ คุณควรให้ทิป 15% ขึ้นไป หากคุณได้รับ หากคุณได้รับบริการพิเศษ 20 ถึง 25% เป็นเรื่องปกติ อย่าเสือก ใจกว้าง ให้ทิปที่เหมาะสม!

เคล็ดลับของคุณคือ: {{tipResult}}

ยอดรวมของคุณคือ: {{billWithTip}}