เครื่องคำนวณเปอร์เซ็นต์


เปอร์เซ็นต์คืออะไร

เปอร์เซ็นต์มักจะหมายถึงค่าสัมพัทธ์จากมูลค่ารวม เราใช้เปอร์เซ็นต์เช่น:

  1. มูลค่ารวมของเราอยู่ที่หนึ่งล้านคัน
  2. และเราพูดว่า: "รถทุกคันที่สองมีอายุมากกว่าห้าปี"
  3. แปลเป็นเปอร์เซ็นต์ - "รถทุก ๆ วินาที" หมายถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ (50%)
  4. คำตอบที่ถูกต้องคือ: รถยนต์กว่าครึ่งล้านคันมีอายุมากกว่าห้าปี

หนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็หมายถึงหนึ่งร้อยเช่นกัน จากตัวอย่างด้านบน - หนึ่งในร้อย (1%) จากล้านจะเป็นหนึ่งแสน \( x = \frac{1 000 000}{100} = 100 000 \\ \)\( เปอร์เซ็นต์ = ความคุ้มค่า / มูลค่ารวม \cdot 100 \\[1ex] \)
ตัวอย่าง: 5 คันใน 10 คันเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์
\( เปอร์เซ็นต์ = (5 / 10) \cdot 100 \\ เปอร์เซ็นต์ = 50\% \)

{{ partSecond }} ของ {{ wholeSecond }} คือ {{ percentResult }}%

\( ความคุ้มค่า = เปอร์เซ็นต์ \cdot (มูลค่ารวม / 100) \\[1ex] \)
ตัวอย่าง: มีกี่คันคิดเป็น 10% ของ 50 คัน
\( ความคุ้มค่า = 10 \cdot (50 / 100) \\ ความคุ้มค่า = 5 \, รถ \)

{{percentFirst}}% ของ {{wholeFirst}} คือ {{ valueResult }}
\( มูลค่ารวม = ความคุ้มค่า \cdot (100 / เปอร์เซ็นต์) \\[1ex] \)
ตัวอย่าง: TotalValue คืออะไรถ้า 5 คันเป็น 50%
\( มูลค่ารวม = 5 \cdot (100 / 50) \\ มูลค่ารวม = 10\; รถ \)

มูลค่ารวมคือ: {{ totalValueResult }}
ถ้าค่า {{ partThird }} คือ {{ percentThird }}%