พื้นที่วงกลม


พื้นที่วงกลมคืออะไร

พื้นที่ของวงกลมคือพื้นที่ที่วงกลมใช้บนพื้นผิว หากคุณมีห้องวงกลมและต้องการปูพรม พื้นที่เท่าไหร่ที่คุณต้องการพรม
ในการแก้พื้นที่คุณต้องรู้รัศมีของวงกลม ป้อนรัศมีในหน่วยใดก็ได้เอ = πr2 {{ result }}

{{ error }}

d r