ปริมาตรกระบอกสูบ


ปริมาตรกระบอกสูบคืออะไร

เพื่อให้ได้ปริมาตร คุณจะต้องคำนวณ: พื้นผิวของวงกลมคูณด้วยความสูงของทรงกระบอก
ส่วนนี้ของสูตร: πr2 คำนวณพื้นผิวของวงกลม และคูณด้วยความสูงของทรงกระบอก h จำไว้ว่าผลลัพธ์มาในหน่วยลูกบาศก์ใดๆ เช่น. หากคุณใช้เมตรคุณจะได้รับ: m3 เซนติเมตร: cm3


วี = πr2h {{ result }}


r
h

{{ radiusErrorMessage }}

{{ heightErrorMessage }}

h r