พื้นที่กระบอกสูบ


พื้นที่กระบอกสูบคืออะไร

ลองนึกภาพว่าทรงกระบอกนั้นเหมือนกระป๋องโซดา เพื่อให้ได้พื้นที่ผิว คุณจะต้องคำนวณ: พื้นผิวด้านบนและด้านล่าง และพื้นผิวของสิ่งที่หมุนรอบตัว
ส่วนด้านซ้ายของสูตร: 2πrh คำนวณเนื้อความของทรงกระบอก นี่คือเมื่อทุกเส้นรอบวงของร่างกายของทรงกระบอก2πrคูณด้วยความสูงของทรงกระบอกh
ส่วนทางขวาของสูตร: 2πr2 พื้นที่คำนวณของวงกลมบนและล่าง นี่ก็แค่พื้นที่ของวงกลม 2πr คูณด้วย 2เอ = rh+2πr2 {{ result }}


r
h

{{ radiusErrorMessage }}

{{ heightErrorMessage }}

h r