เส้นรอบวง


เส้นรอบวงคืออะไร

เส้นรอบวงคือระยะทางรอบวงกลม หากคุณเอาสายวัดออกมาแล้ววัดระยะทางรอบวงกลม - นั่นคือเส้นรอบวง
คุณจำเป็นต้องรู้เส้นผ่านศูนย์กลางหรือรัศมีของวงกลม รัศมีคือระยะทางจากจุดศูนย์กลางของวงกลมถึงทุกจุดของวงกลม ซึ่งเท่ากับทุกจุดของวงกลม เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับรัศมีคูณด้วย 2ค = r {{ result }}

{{ error }}

d r