Calculadora de velocidade media


A velocidade media é a distancia total durante un período de tempo. Por exemplo: "conducimos 150 km en dúas horas".

Fórmula:

\( Velocidade = \dfrac{ Distancia }{ Tempo } \qquad v = \dfrac{ s }{ t } \)

A velocidade media é: {{result}}