Calculadora de velocidade media


Que é a velocidade?

A velocidade é unha cantidade escalar. Entón só podes dicir por exemplo: "o meu coche pode ir 20 mph".
Pola contra a velocidade é unha cantidade vectorial polo que non inclúe só a magnitude da velocidade senón tamén unha dirección. Un exemplo disto sería: "o obxecto móvese 2,6 m / s cara ao norte".\( v_a = \dfrac{v + v_0}{2} \ \ \) onde

\( v_a \) é a velocidade media
\( v \) é a velocidade
\( v_0 \) é a velocidade inicial

Velocidade media va = {{ result}}

\( v_0 = 2 \cdot (v_a - v) \ \ \) onde

\( v_0 \) é a velocidade inicial
\( v_a \) é a velocidade media
\( v \) é a velocidade

Velocidade inicial v0 = {{ result}}

\( v = 2 \cdot (v_a - v_0) \ \ \) onde

\( v \) é a velocidade
\( v_0 \) é a velocidade inicial
\( v_a \) é a velocidade media

Velocidade v = {{ result}}