Calculadora de valor actual


O valor actual (descontado) é unha cantidade futura de diñeiro que se descontou para reflectir o seu valor actual, coma se existise hoxe. O valor actual é sempre inferior ou igual ao valor futuro porque o diñeiro ten un potencial de interese.
\( PV = \dfrac{C}{(1+i)^n} \ \ \) onde:

\( C \) é a cantidade futura de diñeiro
\( n \) é o número de períodos de composición comprendidos entre a data actual e a data na que a suma
\( i \) é a taxa de interese dun período composto

O valor actual é: {{presentValueResult}}