Volume do cilindro


Que é o volume do cilindro

Para obter o volume tería que calcular: superficie do círculo multiplicada pola altura do cilindro.
Esta parte da fórmula: πr2 calcula a superficie do círculo. E multiplícase pola altura do cilindro h Lembre que o resultado vén en unidades cubicas. Ex. se usas medidores obtés: m3 centímetros: cm3


V = πr2h {{ result }}


r
h

{{ radiusErrorMessage }}

{{ heightErrorMessage }}

h r